#Hart op Zuid

Atta Makelaars is officieel Woonpartner van Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).

Zo werken wij samen aan de promotie van Rotterdam-Zuid als aantrekkelijk woongebied.