NHG-kostengrens stijgt naar €405.000 in 2023

In 2023 gaat de grens voor NHG-hypotheken omhoog naar € 405.000. In 2022 is deze grens € 355.000. Door deze verhoging kunnen meer huizenkopers een NHG-hypotheek afsluiten. NHG biedt een vangnet wanneer mensen te maken krijgen met gedwongen verkopen of restschuld.

De borgtochtprovisie (een eenmalig bedrag dat iemand voor een hypotheek met NHG betaalt) en de kostengrens van NHG worden jaarlijks vastgesteld op basis van een afgesproken methode. Het doel hiervan is enerzijds om meer stabiliteit op de woningmarkt te creëren en anderzijds om ervoor te zorgen dat consumenten toegang houden tot NHG-hypotheken. De methode is ontwikkeld in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Financiën.

NHG koos in 2023 voor dezelfde aanpak als in 2022 om de jaarlijkse NHG-kostengrens vast te stellen. Hierdoor is de kostengrens verhoogd van € 355.000 naar € 405.000 en blijft NHG toegankelijk voor veel kopers. Met energiezuinige voorzieningen wordt de kostengrens in 2023 € 429.300. Ook bij de borgtochtprovisie is stabiliteit het uitgangspunt. In 2023 zal deze gelijk blijven aan 2022, namelijk 0,6%.

Bron: NHG

 

 

Instagram, Insta Logo, Nieuwe Beelden  Facebook, Flat, Platte Pictogram  Youtube, Icon, Sociale  Bestand:Linkedin.svg - Wikipedia  Twitter, Sociale Media, Icon, Sociale  WhatsApp deelsuggesties raadplegen in deelmenu - appletips