Woning kopen zonder NHG-vangnet?

Een woning kopen zonder NHG-vangnet gebeurd steeds vaker. Dit komt omdat er steeds minder woningen onder de kostengrens te koop staan. Deze kostengrens gaat in 2022 omhoog van € 325.000 naar € 355.000. Daarnaast zal de borgtochtprovisie verlaagd worden naar 0,6%.

De borgtochtprovisie (ook wel NHG-premie genoemd) en de kostengrens van de NHG worden jaarlijks opnieuw vastgesteld volgens afgesproken methode. Deze methode is ontwikkeling in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Financiën.

De grens wordt bepaald op basis van de historisch gemiddelde koopsompremie per maand. De kostengrens van 2022 wordt gebaseerd op de voorgaande 27 maanden tot en met augustus 2021. De prijs zal dan vermeerderd worden met 4% om aan te sluiten om de huidige gemiddelde woningprijs. Als gevolg hiervan ontwikkelen kostenbeperkingen zich gelijkmatiger dan de huizenprijzen, wat bijdraagt ​​aan een stabielere woningmarkt. In januari 2022 zal de gemiddelde woningprijs naar verwachting circa € 400.000 bedragen.

De kostengrens gaat in 2022 omhoog van de huidige € 325.000 naar € 355.000. Als energiebesparende maatregelen gezamenlijk worden gefinancierd, wordt de grens met 6% verhoogd, dat is € 376.300 in 2022 (€ 344.500 in 2021). In 2021 betalen huizenkopers 0,7% van het hypotheekbedrag om NHG te kopen. Vanaf 1 januari 2022 wordt de borgtocht verlaagd naar 0,6%.

Toegang houden tot hypotheek met NHG
Arjen Gielen en Carla Muters, Raad van Bestuur NHG: “We streven ernaar dat groepen consumenten, zoals starters, ZZP’ers en flexwerkers, toegang houden tot een hypotheek met NHG. Ook in deze uitzonderlijke periode van schaarste en stijgende prijzen op de woningmarkt. Wij zijn dan ook blij dat op Prinsjesdag bekend is gemaakt dat er meer geld wordt besteed aan woningbouw. Deze extra woningen zijn hard nodig, want de huizenprijzen stijgen zo snel, dat een koopwoning voor specifieke groepen onbetaalbaar dreigt te worden. Vanwege de snelle prijsstijging zijn er steeds minder huizen te koop voor een bedrag onder de NHG-kostengrens.”

“Wij maken ons hier zorgen over, want het is belangrijk dat mensen gebruik kunnen blijven maken van de hulp die NHG kan bieden bij financiële problemen en eventuele restschulden. We krijgen regelmatig de vraag waarom we de kostengrens dan niet nog verder verhogen, zodat we meer woningeigenaren kunnen beschermen met het NHG-vangnet. Dit is echter niet de oplossing voor de huidige problematiek. We moeten voorkomen dat we olie op het vuur gooien en streven naar stabiliteit over de cyclus heen.”

Bron: VBO